Ana Sayfa

  Sempozyuma Davet

  Tarihçe

  Düzenleme Kurulu

  Bilim Kurulu

  Duyurular

  Konular

  Önemli Tarihler

  Bildiri Yazım Kuralları

  Kabul Edilen Bildiriler

  Çağrılı Konuşmacı ve
  Panel Programı


 Sempozyum Programı

  Başvuru ve Kayıt

  Ulaşım ve Konaklama

  İletişim

 

DÜZENLEME KURULU

ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Fazıl TEKİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

 

BAŞKAN
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. M. Bahaddin ACAT
İlköğretim Bölümü Başkanı

SEMPOZYUM SEKRETERLERİ
Yard. Doç. Dr. Hüseyin ANILAN
Yard. Doç. Dr. Pınar GİRMEN
Yard. Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr. Özden TEZEL
Doç. Dr. Pınar ANAPA
Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU
Yrd. Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Aytaç KURTULUŞ
Yrd. Doç. Dr. Asım ARI
Yrd. Doç. Dr. Cansu F. İŞCEN
Yrd. Doç. Dr. Deniz KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Asiye BERBER
Yrd. Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ
Yrd. Doç. Dr. Ümit ÇELEN
Yrd. Doç. Dr. Şengül ANAGÜN
Yrd. Doç. Dr. İlknur ŞENTÜRK
Arş. Gör. Dr. Aslı GÖRGÜLÜ
Arş. Gör. Burcu ANILAN
Arş. Gör. Zafer BALBAĞ
Arş. Gör. İrfan SÜRAL
Araş Gör. Hilmi DEMİRAL
Arş. Gör. Mehmet ERSOY
Arş. Gör. Zeynep KILIÇ
Arş. Gör. Munise SEÇKİN
Arş. Gör. Candaş UYGAN
Arş. Gör. Seyfullah TINGIR
Arş. Gör. Ayşe DÖNMEZ
Arş. Gör. Özden ŞAHİN İZMİRLİ
Nurhan DERVİŞ

Dr. Melih KOÇAKOĞLU                
Cengiz ÇUKADAR
Niyazi KAYA
Hasan Karaman

 

 
 
Destek Verenler
  Milli Eğitim Bakanlığı      Sebit    Cito    Kök Yayıncılık     Pegem A Yayıncılık     İzli Defter     TED Eskişehir Koleji